Спортивна Федерація Глухих України

Switch to desktop

Статті

До уваги нечуючих абітурієнтів, які бажають навчатися в Національному університеті фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ)

З повною інформацією про умови вступу в Національний університет фізичного виховання і спорту України (м. Київ, вул. Фізкультури, 1) Ви можете детально ознайомитися на сайті університету http://vstup.uni-sport.edu.ua.

Нагадуємо, що згідно з чинним порядком для вступу у вищий навчальний заклад в Україні, абітурієнту необхідно пройти зовнішнє незалежне оцінювання і надати в приймальну комісію вищого навчального закладу сертифікат з отриманими на зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО) показниками.

Повторно інформуємо, що згідно з спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29.08.2016 № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16) діагноз «Двобічна глухота з вестибулярними розладами» (шифр Н90-Н91) може бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

В такому разі вступник, який має такий діагноз, подає в приймальну комісію вищого учбового закладу один з вказаних нижче документів:

• індивідуальна програма реабілітації інваліда (вікова категорія від 18 років і старше), форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 жовтня 2007 року № 623, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2007 року за № 1197/14464, — для інвалідів;

• форма первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974, — для інших осіб;

• форма первинної облікової документації № 086/о «Медична довідка (лікарський консультаційний висновок)», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974, — для інших осіб в якому зазначений такий діагноз, а саме: «Двобічна глухота з вестибулярними розладами» (шифр Н90-Н91).

Звертаємо увагу, що у в такому разі абітурієнт НУФВСУ на основі повної загальної середньої освіти проходить конкурсний відбір за результатами вступних іспитів (екзаменів) з певних конкурсних предметів. З переліком конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО ( в т.ч. вступних екзаменів, творчих конкурсів) для вступників за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (на І курс) Ви можете ознайомитися з таблиці 1.

>>>Таблиця 1.<<<

Для реалізації права на вступ за спеціальними умовами, вступник особисто в паперовій формі подає Заяву до приймальної комісії НУФВСУ.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник для здобуття ступеня бакалавра (на І курс) крім оригіналу документу з зазначенням діагнозу «Двобічна глухота з вестибулярними розладами» (шифр Н90-Н91) (документ, який підтверджує право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (за спеціальними умовами) особисто пред’являє оригінали :

 документа, що посвідчує особу;

 військового квитка або посвідчення про приписку (крім випадків, передбачених законодавством);  документа державного зразка про повну загальну середню освіту (атестат), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

 медичної довідки за формою 086-о; До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:  копію документа, що посвідчує особу;

 копію документа державного зразка про повну загальну середню освіту (атестат), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 копію медичної довідки за формою 086-о.

До проходження творчого заліку або творчого конкурсу вступник подає до приймальної комісії НУФВСУ медичну довідку за формою 086-о. Без надання медичної довідки за формою 086-о вступник не буде допущений до складання творчого заліку або творчого конкурсу.

Зі строками прийому заяв та документів у НУФВСУ, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня БАКАЛАВРА (на І курс) Ви можете ознайомитися з таблиці 2.

>>>Таблиця 2<<<

Для формування списку нечуючих спортсменів, які бажають і мають всі необхідні документи для вступу на навчання в НУФВСУ, радимо їм в найближчий час звернутися до представників СФГУ з відповідних видів спорту.

За наявності 10 та більше нечуючих студентів, які вступили за підсумками вступної кампанії 2018 року на навчання в Національний університет фізичного виховання і спорту України на один і той ж факультет і спеціальність, можливе створення окремої групи нечуючих студентів НУФВСУ.

 

Інформація СФГУ

Social Like