До уваги нечуючих абітурієнтів, які бажають навчатися в Київському фаховому коледжі прикладних наук (Київському коледжі легкої промисловості (ККЛП)

До уваги нечуючих абітурієнтів, які бажають навчатися в Київському фаховому коледжі прикладних наук (Київському коледжі легкої промисловості (ККЛП)

У цьому, 2021 році, Київський фаховий коледж прикладних наук (Київський коледж легкої промисловості (ККЛП), запрошує до себе на навчання – в коледж, в якому навчались і навчаються багато нечуючих спортсменів з різних видів спорту та в якому створені всі необхідні умови для здобуття освіти, враховуючи спортивну діяльність студента.

З повною інформацією про коледж Ви можете ознайомитися на сайті коледжу http://kklp.kiev.ua.

Умови вступу в Київський фаховий коледж прикладних наук (Київський коледж легкої промисловості (ККЛП) для нечуючих абітурієнтів наведені нижче:

Особливості вступу осіб з порушеннями слуху:

КИЇВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ПРИКЛАДНИХ НАУК

60 років лідерства по підготовці фахівців з порушеннями слуху в Україні

Запрошуємо на навчання

Вступ на основі базової загальної середньої освіти (10 класів) для здобуття фахової передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра:

Прийом заяв і документів з 29 червня по 13 липня 2021 року. Оригінали та копії документів надаються особисто вступником до Приймальної комісії Коледжу. Вступники складають вступні екзамени (у формі тестів) з 14 по 24 липня 2021 року за спеціальностями:

  • 182 ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (українська мова, математика);
  • 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ (українська мова, математика);
  • 022 ДИЗАЙН (українська мова, рисунок).

Вступ на основі повної загальної середньої освіти (12 класів) для здобуття вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра:

Прийом заяв для вступу на місця регіонального (державного) замовлення з 22 червня по 05 липня 2021 року. Оригінали та копії документів надаються особисто вступником до Приймальної комісії Коледжу. Вступники складають вступні екзамени (у формі тестів) з 06 по 13 липня 2021 року за спеціальністю 182 ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (українська мова, математика та історія України).

Враховуючи специфіку підготовки спортсменів, у тому числі членів дефлімпійської збірної, створено всі умови для здобуття освіти за індивідуальним графіком.

Студенти з порушеннями слуху, які навчаються на бюджетній формі, отримують соціальну стипендію (1380,00 грн.) або академічну стипендію (980,00 грн.).

За умови вступу за контрактом, вартість навчання компенсується через регіональні та місцеві фонди інвалідів на підставі підписаного договору.

Теоретичне та практичне навчання проводять у супроводі перекладачів- дактилологів (10 штатних працівників).

Виробнича практика та працевлаштування – на провідних підприємствах УТОГ м. Києва, Київської області та інших регіонів України, з достойним рівнем заробітної плати.

До послуг студентів Коледжу: гуртожиток, спортивний комплекс, авторські курси, психологічна підтримка, гуртки за інтересами, студентський парламент, первинна профспілкова організація Київської організації УТОГ.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ:

(оригінал та копія)

– документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– сертифікат(и) зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності);

– паспорт громадянина України та його копії;

– ідентифікаційний код та копія;

– довідка з місця проживання та про склад сім’ї (для іногородніх);

– документи, які підтверджують право вступника на пільги (за наявності)*;

– 6 кольорових фотокарток 3х4см;

– два конверти (марки покласти всередину);

– 20 аркушів А-4.

* Відповідно до Переліку захворювань та патологічних станів установлено інформацію про захворювання або патологічний стан, що може бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, зазначається в одному із нижчезазначених документів:

– індивідуальна програма реабілітації інвалідів №__(вікова категорія від 18 років і старше);

– форма № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого»;

– форма № 086/о «Медична довідка (лікарський консультаційний висновок)»;

– форма № 086-3/о, завірена підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти.

Для формування списку нечуючих абітурієнтів, які бажають і мають всі необхідні документи для вступу на навчання в Київський фаховий коледж прикладних наук (Київський коледж легкої промисловості), радимо їм в найближчий час звернутися до представників СФГУ з відповідних видів спорту.

Інформація СФГУ